شرکت مجرب فلز

شرکت سماگ خاورمیانه

 

احتراماً بدینوسیله از همکاریهای صمیمانه شرکت مجرب فلز بابت ساخت و نصب 1800 تن از سازه های صنعتی طرح توسعه سیمان شمال و همچنین اعلام رضایت مشاورین داهه در خصوص عملکرد آن شرکت، توفیقات روز افزون شمارا از خداوند متعال آرزومندیم.


شرکت سماگ خاورمیانه
حسین شایان

اطلاعات تماس

آدرس کارخانه مجرب فلزآدرس کارخانه: باقر شهر، خیابان توریست، خیابان شهدای وطن، پلاک 35

 تلفن دفتر مرکزی تلفن دفتر مرکزی: 40442070 ، 40442060 ، 40442050      شماره فکس شرکت مجرب فلز فکس دفتر مرکزی : 89786727

تلفن کارخانهتلفن کارخانه:  55203926 ، 55203925                                   فکرس کارخانه مجرب فلز فکس کارخانه : 55217285

  ایمیل شرکت مجرب فلز ایمیل : mojarrabfelez@gmail.com