شرکت مجرب فلز

شرکت سماگ خاورمیانه

 

احتراماً بدینوسیله از همکاریهای صمیمانه شرکت مجرب فلز بابت ساخت و نصب 1800 تن از سازه های صنعتی طرح توسعه سیمان شمال و همچنین اعلام رضایت مشاورین داهه در خصوص عملکرد آن شرکت، توفیقات روز افزون شمارا از خداوند متعال آرزومندیم.


شرکت سماگ خاورمیانه
حسین شایان

اطلاعات تماس

 آدرس کارخانه مجرب فلزدفتر مرکزی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، برج زمرد 

 تلفن دفتر مرکزی 40442070 ، 40442060 ، 40442050      

 تلفن دفتر مرکزی 00989981583035    

 

آدرس کارخانه مجرب فلزکارخانه: تهران خیابان شهید رجایی، خیابان توریست، خیابان شهدای وطن

تلفن کارخانه55203926 ، 55203925                                

  ایمیل شرکت مجرب فلز ایمیل : mojarrabfelez@gmail.com

  ایمیل شرکت مجرب فلز  info@mfelez.com