شرکت مجرب فلز

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
آدرس کارخانه: باقر شهر، خیابان توریست، خیابان شهدای وطن، پلاک 35

تلفن: کارخانه : 55203925- 55203926 دفتر مرکزی: 44091229- 44074900

فکس: کارخانه: 55217285 دفترمرکزی: 44062831

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

اطلاعات تماس

آدرس کارخانه مجرب فلزآدرس کارخانه: باقر شهر، خیابان توریست، خیابان شهدای وطن، پلاک 35

 تلفن دفتر مرکزی تلفن دفتر مرکزی: 40442070 ، 40442060 ، 40442050      شماره فکس شرکت مجرب فلز فکس دفتر مرکزی : 89786727

تلفن کارخانهتلفن کارخانه:  55203926 ، 55203925                                   فکرس کارخانه مجرب فلز فکس کارخانه : 55217285

  ایمیل شرکت مجرب فلز ایمیل : mojarrabfelez@gmail.com