شرکت مجرب فلز

سازه های خاص

سازه های خاص (4)

پنج شنبه, 07 مرداد 1395 ساعت 17:48

سالن کروی اختلاط مواد شرکت سیمان شمال

نوشته شده توسط

عنوان پروژه: سالن کروی اختلاط مواد با دهانه 85 متر بدون ستون وسط

کارفرما: شرکت سیمان شمال

وزن پروژه: 1000 تن

تاریخ اجرا: 1383

پنج شنبه, 07 مرداد 1395 ساعت 17:30

سازه پایپ رک استحصال اتان عسلویه

 

عنوان پروژه: سازه پایپ رک استحصال اتان عسلویه

کارفرما: پتروشیمی پارس

وزن پروژه: 100 تن

تاریخ اجرا: 1383

شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 21:12

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

نوشته شده توسط

عنوان پروژه: اسکلت فلزی ترمینال اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

وزن پروژه: 500 تن

تاریخ اجرا: 1376

شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 21:02

نیروگاه شهید رجایی قزوین 2

نوشته شده توسط

عنوان پروژه:مخازن ذخیره سوخت نیروگاه 2000 مگاواتی شهید رجایی قزوین

کارفرما: وزارت نیرو

وزن پروژه: 1000 تن

تاریخ اجرا: 1374

اطلاعات تماس

آدرس کارخانه مجرب فلزآدرس کارخانه: باقر شهر، خیابان توریست، خیابان شهدای وطن، پلاک 35

 تلفن دفتر مرکزی تلفن دفتر مرکزی: 40442070 ، 40442060 ، 40442050      شماره فکس شرکت مجرب فلز فکس دفتر مرکزی : 89786727

تلفن کارخانهتلفن کارخانه:  55203926 ، 55203925                                   فکرس کارخانه مجرب فلز فکس کارخانه : 55217285

  ایمیل شرکت مجرب فلز ایمیل : mojarrabfelez@gmail.com