شرکت مجرب فلز

پنج شنبه, 07 مرداد 1395 ساعت 17:12

پل قطار شهری پرند

عنوان پروژه: پل قطار شهری پرند (بزرگ ترین پل متروی کشور)

کارفرما: شرکت راه آهن شهری پرند

وزن پروژه: 150 تن

تاریخ اجرا: 1391

منتشرشده در پل

اطلاعات تماس

آدرس کارخانه مجرب فلزآدرس کارخانه: باقر شهر، خیابان توریست، خیابان شهدای وطن، پلاک 35

 تلفن دفتر مرکزی تلفن دفتر مرکزی: 40442070 ، 40442060 ، 40442050      شماره فکس شرکت مجرب فلز فکس دفتر مرکزی : 89786727

تلفن کارخانهتلفن کارخانه:  55203926 ، 55203925                                   فکرس کارخانه مجرب فلز فکس کارخانه : 55217285

  ایمیل شرکت مجرب فلز ایمیل : mojarrabfelez@gmail.com