شرکت مجرب فلز

nonegar

nonegar

عنوان پروژه: سوله­ های دهانه 30 متر

مالکیت پروژه:  شرکت Schlumberger فرانسه

وزن پروژه: 250 تن

تاریخ اجرا: 1374

 

عنوان پروژه: سوله­ های دهانه 80 متر

مالکیت پروژه:  شرکت چینی تقدیس

وزن پروژه: 4000 تن

تاریخ اجرا: 1379

پنج شنبه, 07 مرداد 1395 ساعت 17:48

سالن کروی اختلاط مواد شرکت سیمان شمال

عنوان پروژه: سالن کروی اختلاط مواد با دهانه 85 متر بدون ستون وسط

کارفرما: شرکت سیمان شمال

وزن پروژه: 1000 تن

تاریخ اجرا: 1383

پنج شنبه, 07 مرداد 1395 ساعت 17:30

سازه پایپ رک استحصال اتان عسلویه

 

عنوان پروژه: سازه پایپ رک استحصال اتان عسلویه

کارفرما: پتروشیمی پارس

وزن پروژه: 100 تن

تاریخ اجرا: 1383

پنج شنبه, 07 مرداد 1395 ساعت 17:12

پل قطار شهری پرند

عنوان پروژه: پل قطار شهری پرند (بزرگ ترین پل متروی کشور)

کارفرما: شرکت راه آهن شهری پرند

وزن پروژه: 150 تن

تاریخ اجرا: 1391

شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 21:21

نیروگاه شازند اراک

عنوان پروژه: مخازن 2000 متر مکعبی آب مقطر

کارفرما: نیروگاه شازند اراک

وزن پروژه: 500 تن

تاریخ اجرا: 1377

شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 21:14

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

عنوان پروژه: پل ارتباطی پارکینگ به ترمینال اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

وزن پروژه: 500 تن

تاریخ اجرا: 1376

شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 21:12

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

عنوان پروژه: اسکلت فلزی ترمینال اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

وزن پروژه: 500 تن

تاریخ اجرا: 1376

شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 21:02

نیروگاه شهید رجایی قزوین 2

عنوان پروژه:مخازن ذخیره سوخت نیروگاه 2000 مگاواتی شهید رجایی قزوین

کارفرما: وزارت نیرو

وزن پروژه: 1000 تن

تاریخ اجرا: 1374

شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 20:53

طرح نواب

عنوان پروژه: مجتمع هاای مسکونی بزرگراه نواب

کارفرما: شهرداری تهران

وزن پروژه: 2000 تن

تاریخ اجرا: 1375

صفحه1 از2

اطلاعات تماس

آدرس کارخانه مجرب فلزآدرس کارخانه: باقر شهر، خیابان توریست، خیابان شهدای وطن، پلاک 35

 تلفن دفتر مرکزی تلفن دفتر مرکزی: 40442070 ، 40442060 ، 40442050      شماره فکس شرکت مجرب فلز فکس دفتر مرکزی : 89786727

تلفن کارخانهتلفن کارخانه:  55203926 ، 55203925                                   فکرس کارخانه مجرب فلز فکس کارخانه : 55217285

  ایمیل شرکت مجرب فلز ایمیل : mojarrabfelez@gmail.com